Všeobecné podmínky prodeje

Tyto webové stránky provozuje společnost JITKA. Na těchto stránkách se termíny "my", "nás" a "naše" vztahují na společnost JITKA. Tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, jsou nabízeny společností JITKA vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Přístupem na naše webové stránky a/nebo nákupem čehokoli z našeho obchodu se účastníte naší "služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("Podmínky", "Podmínky používání"), včetně všech podmínek a zásad zde uvedených a/nebo přístupných prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky používání se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné na osoby, které jsou návštěvníky, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo poskytovateli obsahu.
Před přístupem na naše webové stránky a jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky používání. Přístupem nebo používáním jakékoli části Stránek souhlasíte s těmito Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na stránky ani jejich služby přistupovat ani je používat. Pokud jsou tyto Podmínky používání považovány za nabídku, je vaše přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky používání.

Podmínky používání se vztahují i na všechny nové nástroje nebo funkce přidané do obchodu. Nejnovější verzi podmínek používání si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním těchto aktualizací a/nebo úprav na našich webových stránkách. Je vaší povinností tuto stránku čas od času zkontrolovat a zjistit, zda nedošlo k nějakým změnám. Pokud budete pokračovat v přístupu na webové stránky nebo je používat i po zveřejnění změn, znamená to, že s nimi souhlasíte.
Hostitelem našeho obchodu je společnost Shopify Inc. Tato společnost nám poskytuje platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito podmínkami používání potvrzujete, že jste ve svém regionu, provincii nebo státě plnoletí a že jste nám dali svolení k tomu, abychom mohli tyto webové stránky používat i nezletilým osobám, které jsou ve vaší péči.

Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani při používání služby porušovat zákony platné ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet červy, viry ani jiný kód destruktivní povahy.

Pokud nebudete dodržovat podmínky nebo je porušíte, budou vaše služby okamžitě ukončeny.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (kromě údajů o vaší kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaně a že to zahrnuje (a) přenosy přes více sítí a (b) změny provedené za účelem přizpůsobení a splnění technických požadavků připojených sítí nebo zařízení. Informace o vaší kreditní kartě jsou při přenosu po síti vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, žádné použití služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.

Nadpisy v této smlouvě slouží pouze jako odkaz a nijak neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST

Neneseme odpovědnost za nepřesné, neúplné nebo neaktuální informace na těchto stránkách. Obsah této stránky je určen pouze pro obecné informační účely a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s dalšími relevantními, přesnými, úplnými nebo aktuálními zdroji informací. Pokud se spoléháte na obsah těchto stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Tyto webové stránky mohou obsahovat některé historické informace. Historické údaje nejsou z definice aktuální a jsou uvedeny pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto webových stránek, ale nejsme povinni tak učinit.